Home > Onderwijs > Voorlichtingsproject Energie uit afval (doe mee!)

Energie uit afval, een schone zaak!

Staat u er wel eens bij stil wat er met de vuilniszak gebeurt, nadat u die aan de straat hebt gezet? En wat er komt kijken om stroom uit een stopcontact te laten komen? Welke maatregelen worden genomen om daarbij ons milieu zoveel mogelijk te sparen? En hoe al deze zaken bij ARN B.V. bij elkaar komen?
In het project Energie uit afval, een schone zaak van ARN B.V. wordt leerlingen wegwijs gemaakt in de verschillende manieren waarop huisvuil verzameld, gescheiden en verwerkt wordt. In dit artikel leest u meer over dit project.

Project Energie uit afval, een schone zaak

Het project is bedoeld voor leerlingen van groep zeven en acht van de basisscholen uit de afvalaanleverende gemeenten van ARN B.V.1 en bestaat uit drie stappen.
Stap 1:
Aan de hand van een leskaart verzorgt de leerkracht een voorbereidende les over verschillende soorten afval en wat er met dat afval gedaan wordt. Denk bijvoorbeeld aan hergebruik, storten of verbranden.
Deze leskaart sturen wij u toe met de bevestiging van de rondleiding.
Stap 2:
Ongeveer een week voor het bezoek aan ARN geeft een van onze rondleidsters op school een gastles, waarin de verwerking van afval centraal staat. Daarbij wordt ingegaan op de productie van secundaire brandstof en de verbranding ervan ten behoeve van elektriciteitsopwekking en op de productie van biogas uit gft-afval.
Stap 3:
Een bezoek van de leerlingen aan ARN B.V. in Weurt! Tijdens dat bedrijfsbezoek van circa 1,5 uur krijgen de leerlingen met een bus een rondleiding over het ARN-terrein. Een rondleidster laat zien hoe het afval wordt aangevoerd, gescheiden en opgewerkt tot brandstof, en nog tal van andere afvalgerelateerde activiteiten.

Indien gewenst, kan de leerkracht het project afsluiten met een verwerkingsles. Daarbij evalueren de leerlingen wat ze geleerd hebben, maar ze worden ook aan het denken gezet. Bijvoorbeeld over hoe zijzelf op school en thuis milieubewust met afval kunnen omgaan.

Het totale project duurt ongeveer vijf uur. Aan de leskaart, de gastles en het bedrijfsbezoek zijn geen kosten verbonden. De leerlingen worden – geheel kostenloos - per bus van school opgehaald en na afloop van het bedrijfsbezoek weer op school afgezet.

Onze installaties zijn normaal in bedrijf tijdens het bezoek. Daarom is tijdens het bedrijfsbezoek begeleiding nodig van minimaal drie volwassenen per 25 leerlingen (leerkrachten en/of ouders).
De ervaring leert dat het bezoek een gerichte en actieve controle en begeleiding behoeft, wil de veiligheid van de bezoekers en die van onze medewerkers niet in gevaar worden gebracht.

ARN B.V.

Voor de productie van secundaire brandstof maakt ARN B.V. gebruik van goed brandbare afvalstoffen, maar ook van huishoudelijk afval. Sinds 1987 is de verbrandingsinstallatie van ARN B.V. in bedrijf. Het is een van de weinige installaties in Nederland waar het aangeleverde afval eerst wordt gescheiden en gedroogd, voordat het in speciaal daarvoor gebouwde ovens verbrand wordt. Niet alle afval wordt verbrand. Wat na verbranding overblijft, de zogenaamde ‘slakken’, wordt gebruikt bij de aanleg van wegen. Uit de warmte die vrijkomt na de verbranding van afval, wordt ‘duurzame’ stroom opgewekt. En het groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) wordt in een vergistings- en composteringsinstallatie verwerkt tot biogas en compost. Kortom: alles wat gebruikt en hergebruikt kan worden, krijgt een goede bestemming.

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in deelname aan het project 'Energie uit afval, een schone zaak'?
U kunt zich  aanmelden met behulp van het antwoordformulier.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mw. Karlijn van Leeuwe-Koks via rondleiding@arnbv.nl of telefonisch via telefoonnummer 024 - 371 71 27.
In overleg met u plannen wij dan de rondleiding.  Een voorlicht(st)er van ARN B.V. neemt daarna contact met u op over de nadere invulling en planning van de gastles.

Hier kunt u ook onze flyer downloaden.

 

1 Het betreft de gemeenten Barneveld, Berg en Dal, Beuningen, Druten, Ede, Heumen, Mook en Middelaar, Nijkerk, Nijmegen, Scherpenzeel, Wageningen en Wijchen.  

Meer informatie?

Het antwoord op een aantal veelgestelde vragen vindt u in onze vraagbaak. Mocht u nog andere vragen of opmerkingen hebben, dan verwijzen wij u graag naar het contactformulier in het tabblad "contact".