Home > Energie uit afval > Milieu & duurzaamheid

Milieu & duurzaamheid

'Milieu' is al lang geen thema meer dat op zichzelf staat. Meer en meer wordt bij overheid en bedrijfsleven gedacht in termen van 'People, Planet, Profit', ofwel in 'duurzaamheid'. In dat verband is de afgelopen jaren het financieel jaarverslag van ARN gestructureerd naar aspecten die behoren tot de drie "P's".

Als wij spreken van 'duurzaamheid', rijst allereerst de vraag wat dit begrip feitelijk omvat.
De Commissie Brundtland formuleerde het in 1987 als volgt: het doel van duurzame ontwikkeling is om te "voorzien in de behoeften van het heden zonder schade te doen aan de mogelijkheid van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien". (bron: "Our Common Future". World Commission on Environment and Development, Oxford University Press, 1987, p.43.)

Gedegen duurzaam handelen vergt transparantie over economische, milieugerelateerde en sociale gevolgen, waarbij concrete, verifieerbare rapportage over dat handelen de basis vormt. Rapportage die aan die kwalificatie voldoet, vormt de basis voor het onderhouden van effectieve relaties met belanghebbenden, voor het nemen van investeringsbeslissingen en voor het leggen van nieuwe marktrelaties.

Met haar financieel jaarverslag streeft ARN ernaar een duurzaamheidverslag op te stellen dat de daarvoor relevante uitkomsten en resultaten bevat die binnen de verslaggevingsperiode zijn opgetreden en betrekking hebben op de verplichtingen, strategie en managementbenadering van de ARN-organisatie. Dit alles onder het motto: "ik doe wat ik zeg en ik zeg wat ik doe"!

Het Financieel Jaarverslag is als PDF-versie te downloaden. Indien de tekst op deze website afwijkt van die in het Financieel jaarverslag, is de inhoud van dat Jaarverslag leidend.

Minder CO2 door stadswarmte

Met stadswarmte verandert de warmte uit onze afvalverbranding in milieuvriendelijke warmte voor woningen en bedrijven. In 2015 realiseerden wij samen met partnerorganisatie Nuon 5.200 ton minder CO2-uitstoot dankzij standswarmte (in vergelijking met individuele verwarming met HR-ketels).

Bent u benieuwd welke bijdrage de warmtelevering door ARN aan de CO2-reductie levert? Klik dan op de deze link!    

 

Meer informatie?

Het antwoord op een aantal veelgestelde vragen vindt u in onze vraagbaak. Mocht u nog andere vragen of opmerkingen hebben, dan verwijzen wij u graag naar het contactformulier in het tabblad "contact".