Home > Energie uit afval > Verwerking & productie > Aanlevering van afval

Aanlevering van afval

Het afval wordt aangeleverd

Aan het aanleveren van afval heeft ARN een aantal voorwaarden gesteld.

Alle aangeboden afval moet namelijk voorzien zijn van documenten waaruit blijkt:
* waar het afval vandaan komt
* wie het afval heeft geproduceerd
* wie de transporteur is
* om welke afvalstoffen het gaat.

Hoe dit precies in zijn werk gaat, staat beschreven in het Acceptatiereglement.

Meer informatie?

Het antwoord op een aantal veelgestelde vragen vindt u in onze vraagbaak. Mocht u nog andere vragen of opmerkingen hebben, dan verwijzen wij u graag naar het contactformulier in het tabblad "contact".