Home > Energie uit afval > Verwerking & productie > Energieopwekking

Energieopwekking

Met de warmte die bij het verbranden vrijkomt, wordt stoom geproduceerd in een ketel.

Deze stoom drijft een turbine/generatorset aan, waardoor elektriciteit wordt opgewekt. Hiermee voorziet ARN niet alleen zichzelf geheel van stroom; er blijft voldoende over om te leveren aan het openbare net. Daarnaast wordt restwarmte geleverd aan de naast ARN gelegen rioolwaterzuiveringsinstallatie van het Waterschap Rivierenland (zie ook Burendienst).

Meer informatie?

Het antwoord op een aantal veelgestelde vragen vindt u in onze vraagbaak. Mocht u nog andere vragen of opmerkingen hebben, dan verwijzen wij u graag naar het contactformulier in het tabblad "contact".