Home > Energie uit afval > Verwerking & productie > Energieopwekking

Energieopwekking

Met de warmte die bij het verbranden vrijkomt, wordt stoom geproduceerd in een ketel.

Deze stoom drijft een turbine/generatorset aan, waardoor elektriciteit wordt opgewekt. Hiermee voorziet ARN niet alleen zichzelf geheel van stroom; er blijft voldoende over om te leveren aan het openbare net. Daarnaast wordt restwarmte geleverd aan de naast ARN gelegen rioolwaterzuiveringsinstallatie van het Waterschap Rivierenland (zie ook Burendienst).

Turbine lijn 2

Meer informatie?

Het antwoord op een aantal veelgestelde vragen vindt u in onze vraagbaak. Mocht u nog andere vragen of opmerkingen hebben, dan verwijzen wij u graag naar het contactformulier in het tabblad "contact".