Verbranding

De geproduceerde secundaire brandstof wordt in de oven gebracht.

Wat overblijft na verbranding, de zogenaamde bodemas, ook wel aangeduid als 'slakken', wordt afgevoerd naar een opslagplaats, waar het wordt opgewerkt tot funderingsmateriaal voor de wegenbouw.

Meer informatie?

Het antwoord op een aantal veelgestelde vragen vindt u in onze vraagbaak. Mocht u nog andere vragen of opmerkingen hebben, dan verwijzen wij u graag naar het contactformulier in het tabblad "contact".