Warmtenet

Op 9 maart 2015 heeft minister Henk Kamp het Warmtenet in Nijmegen geopend.

De minister deed dat samen met burgemeester Hubert Bruls, schoolkinderen en vertegenwoordigers van de vijf partijen die het Warmtenet Nijmegen hebben mogelijk gemaakt. Minister Kamp kreeg een informatiepakket van kinderen uit de Waalsprong. De kinderen hebben het informatiepakket die ochtend in de wijk uitgedeeld. Zo weten de bewoners dat hun huizen milieuvriendelijk verwarmd worden met restwarmte van de afvalenergiecentrale ARN. Daarmee zorgt elk huishouden voor 70 procent minder CO2-uitstoot. Alle huishoudens in de Waalsprong kregen voor de start van het warmtenet Nijmegen ook een afvalzak. De verwerking van één volle zak met restafval zorgt nu voor zeven douchebeurten.

Nijmegen heeft met het warmtenet een bijzonder milieuvriendelijke energievoorziening voor de nieuwbouw in het Waalfront en de Waalsprong gekregen. De restwarmte van Afvalenergiecentrale ARN in Weurt gaat op termijn veertienduizend woningen en bedrijven verwarmen. In het Warmtenet Nijmegen werken gemeente Nijmegen, Nuon, ARN Afvalenergiecentrale B.V., Alliander en de provincie Gelderland samen. Ook het rijk heeft bijgedragen met een Green Deal.

Kachel
De kachel van het warmtenet is afvalenergiecentrale ARN. De restwarmte van de centrale wordt gebruikt om huizen te verwarmen en van warm water te voorzien. Daarna gaat het water afgekoeld terug naar ARN. De eerste 3700 woningen zijn net aangesloten. Dit warmtenet is later makkelijk uit te breiden in de bestaande stad en de regio en is ook geschikt om nieuwe warmtebronnen en –gebruikers op aan te sluiten.

“Restwarmte van een afvalenergiecentrale, die normaal verloren zou gaan, wordt nu gebruikt voor het verwarmen van duizenden woningen en bedrijven in de stad. Het warmtenet in Nijmegen is een voorbeeld van hoe de energielevering van de toekomst er in Nederland uit kan zien”, aldus minister Kamp.

Waal
Het leidingtracé van warmtenet Nijmegen is 6,1 km lang vanaf ARN in Weurt tot aan de Oosterhoutsedijk in Nijmegen Noord. Vanaf daar verzorgt Nuon het distributienet. Bijzonder is dat de ruim zes kilometer zijn aangelegd door de ‘publieke’ partijen, Alliander en de gemeente Nijmegen. De aanvoer- en retourleiding kruisen het Maas-Waalkanaal en de Waal. De leiding onder de Waal heeft een lengte van 1.000 meter en ligt op een diepte van 26 meter.

Duurzaam
Het warmtenet levert 70 procent minder CO2-uitstoot op ten opzichte van warmtevoorziening met HR-gasketels en is daarmee bijzonder milieuvriendelijk. Het is een belangrijke stap in de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Het warmtenet draagt sterk bij aan de doelstelling van Nijmegen om in 2045 een energieneutrale stad te zijn.

Scholenactie
In de loop van de ochtend van 9 maart gaf de Nijmeegse wethouder Harriët Tiemens de aftrap voor een bewustwordingsactie voor bewoners van de Waalsprong: ruim tachtig schoolkinderen liepen begeleid door een speciaal bedrukte vuilniswagen door de wijk Waalsprong en deelden een informatiepakketje uit aan bewoners. Het pakketje bestond uit informatiemateriaal over de nieuwe duurzame manier van verwarmen en bevatte een vuilniszak. De verwerking van één gevulde vuilniszak, levert voldoende energie op om zeven keer comfortabel warm te douchen.

Meer informatie over het warmtenet en de verminderde CO2-uitstoot vindt u hier.

 

Meer informatie?

Het antwoord op een aantal veelgestelde vragen vindt u in onze vraagbaak. Mocht u nog andere vragen of opmerkingen hebben, dan verwijzen wij u graag naar het contactformulier in het tabblad "contact".