Home > Onze verwerking > Milieu & duurzaamheid > Milieujaarverslagen

Milieujaarverslag 2019

De rapportage van de milieuprestaties in 2019, zoals ARN die eerder aan de bevoegde instanties Provincie Gelderland en Waterschap Rivierenland heeft voorgelegd en (inhoudelijk) akkoord zijn bevonden: -Beschrijving milieusituatie -Milieuthema's -Milieumaatregelen -Emissies en -registratiesystemen.


Download hier het Milieujaarverslag 2019

Milieujaarverslag 2018

De rapportage van de milieuprestaties in 2018, zoals ARN die eerder aan de bevoegde instanties Provincie Gelderland en Waterschap Rivierenland heeft voorgelegd en (inhoudelijk) akkoord zijn bevonden: -Beschrijving milieusituatie -Milieuthema's -Milieumaatregelen -Emissies en -registratiesystemen.


Download hier het Milieujaarverslag 2018

Meer informatie?

Het antwoord op een aantal veelgestelde vragen vindt u in onze vraagbaak. Mocht u nog andere vragen of opmerkingen hebben, dan verwijzen wij u graag naar het contactformulier in het tabblad "contact".