Home > Onze verwerking > Verwerking & productie > Aanlevering van afval

Aanlevering van afval

Aan het aanleveren van afval heeft ARN een aantal voorwaarden gesteld.

Alle aangeboden afval moet namelijk voorzien zijn van documenten waaruit blijkt:
* waar het afval vandaan komt
* wie het afval heeft geproduceerd
* wie de transporteur is
* om welke afvalstoffen het gaat.

Hoe dit precies in zijn werk gaat, staat beschreven in het Acceptatiereglement.

Meer informatie?

Het antwoord op een aantal veelgestelde vragen vindt u in onze vraagbaak. Mocht u nog andere vragen of opmerkingen hebben, dan verwijzen wij u graag naar het contactformulier in het tabblad "contact".