Home > Onze verwerking > Verwerking & productie > Energieopwekking

Energieopwekking

Nadat het afval vanuit de vrachtwagen op de vloer is gestort, wordt het eerst gecontroleerd (de acceptatie). Daarna wordt het afval in de bunkers geschoven.

De kraanmachinist brengt met behulp van de grijper de secundaire brandstof in de oven.

Met de warmte die bij het verbranden vrijkomt, wordt stoom geproduceerd in een ketel.

Deze stoom drijft een turbine/generatorset aan, waardoor elektriciteit wordt opgewekt. Hiermee voorziet ARN niet alleen zichzelf geheel van stroom; er blijft voldoende over om te leveren aan het openbare net. Daarnaast wordt restwarmte geleverd aan de naast ARN gelegen rioolwaterzuiveringsinstallatie van het Waterschap Rivierenland (zie hieronder).

Wat overblijft na verbranding, de zogenaamde bodemas, ook wel aangeduid als 'slakken', wordt afgevoerd naar een opslagplaats, waar het wordt opgewerkt tot funderingsmateriaal voor de wegenbouw.

 

Warmteuitwisseling: goed voor milieu en portemonnee

In juli 2000 hebben ARN en 'buurman' Waterschap Rivierenland een contract gesloten voor langdurige samenwerking op het gebied van warmtelevering.

Vanaf eind 2000 zorgt een speciaal daarvoor gebouwde installatie dat de restwarmte die overblijft na de elektriciteitsopwekking, niet langer verloren gaat. Een belangrijk deel van die warmte wordt sindsdien gebruikt om het waterzuiveringsproces bij het Waterschap onder hogere temperaturen te laten plaatsvinden. Een technisch 'hoogstandje' met grote voordelen voor het milieu, voor beide bedrijven èn dus uiteindelijk ook voor de burgers in de betrokken gemeenten.
Dankzij de extra warmte is het rendement van het waterzuiveringsproces zo veel hoger, dat een geplande uitbreiding van de Nijmeegse installatie van het Waterschap minder omvangrijk hoeft te zijn. Die kostenbesparing zal op termijn merkbaar zijn in de zuiveringslasten. Ook ARN profiteert van de warmtelevering. Er kan namelijk daardoor meer stroom worden opgewekt en verkocht.

De warmtelevering door ARN aan het Waterschap is alleen mogelijk, omdat hun bedrijfsterreinen aan elkaar grenzen. Dit project wordt dan ook beschouwd als een goede 'burendienst' die ook nog voor beide partijen belangrijke milieuvoordelen oplevert.
Ook bij de bestrijding van vogeloverlast (met name kraaien en meeuwen) wordt tussen partijen samengewerkt. Tenslotte wordt een deel van het door het Waterschap gereinigde afvalwater als proceswater in de installaties van ARN gebruikt waardoor ARN geen grondwater meer behoeft te onttrekken.

 

Warmtenet

Op 9 maart 2015 heeft minister Henk Kamp het Warmtenet in Nijmegen geopend, samen met burgemeester Hubert Bruls, schoolkinderen en vertegenwoordigers van de vijf partijen die het Warmtenet Nijmegen hebben mogelijk gemaakt. Daarmee zorgt elk huishouden voor 70 procent minder CO2-uitstoot.

Nijmegen heeft met het warmtenet een bijzonder milieuvriendelijke energievoorziening voor de nieuwbouw in het Waalfront en de Waalsprong gekregen. De restwarmte van Afvalenergiecentrale ARN in Weurt verwarmt veertienduizend woningen en bedrijven . In het Warmtenet Nijmegen werken gemeente Nijmegen, Vattenfall, ARN Afvalenergiecentrale B.V., Alliander en de provincie Gelderland samen.

Kachel
De kachel van het warmtenet is afvalenergiecentrale ARN. De restwarmte van de centrale wordt gebruikt om huizen te verwarmen en van warm water te voorzien. Daarna gaat het water afgekoeld terug naar ARN. 

“Restwarmte van een afvalenergiecentrale, die normaal verloren zou gaan, wordt nu gebruikt voor het verwarmen van duizenden woningen en bedrijven in de stad. Het warmtenet in Nijmegen is een voorbeeld van hoe de energielevering van de toekomst er in Nederland uit kan zien”, aldus minister Kamp.

Waal
Het leidingtracé van warmtenet Nijmegen is 6,1 km lang vanaf ARN in Weurt tot aan de Oosterhoutsedijk in Nijmegen Noord. Vanaf daar verzorgt Nuon het distributienet. Bijzonder is dat de ruim zes kilometer zijn aangelegd door de ‘publieke’ partijen, Alliander en de gemeente Nijmegen. De aanvoer- en retourleiding kruisen het Maas-Waalkanaal en de Waal. De leiding onder de Waal heeft een lengte van 1.000 meter en ligt op een diepte van 26 meter.

Duurzaam
Het warmtenet levert 70 procent minder CO2-uitstoot op ten opzichte van warmtevoorziening met HR-gasketels en is daarmee bijzonder milieuvriendelijk. Het is een belangrijke stap in de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Het warmtenet draagt sterk bij aan de doelstelling van Nijmegen om in 2045 een energieneutrale stad te zijn.

Meer informatie over het warmtenet en de verminderde CO2-uitstoot vindt u hier.

Meer informatie?

Het antwoord op een aantal veelgestelde vragen vindt u in onze vraagbaak. Mocht u nog andere vragen of opmerkingen hebben, dan verwijzen wij u graag naar het contactformulier in het tabblad "contact".