Home > Onze verwerking > Verwerking & productie > Rookgasreiniging

Rookgasreiniging

Na de afvalverbranding wordt het rookgas gereinigd.

Bij dit proces worden via een vrij ingewikkeld procedé achtereenvolgens o.a. vliegas, zout, zuren, zware metalen, stikstofoxiden en dioxines verwijderd. De reststoffen die daarbij ontstaan, worden onder toevoeging van water gemengd in een Reststoffen Verwerkings Installatie (RVI). Het uitgeharde eindproduct van de RVI wordt in vloeistofdichte zakken afgevoerd naar een afzonderlijk daartoe ingericht gedeelte op de stortplaats. Wat dan nog aan gezuiverde rookgassen overblijft, is schoon en verdwijnt uit de twee 80 meter hoge schoorstenen.

Meer informatie?

Het antwoord op een aantal veelgestelde vragen vindt u in onze vraagbaak. Mocht u nog andere vragen of opmerkingen hebben, dan verwijzen wij u graag naar het contactformulier in het tabblad "contact".