Home > Over ARN > Bedrijfsprofiel

ARN - uw duurzame partner

Afvalenergiecentrale ARN levert per jaar ongeveer 150.000 MWh elektriciteit aan het openbare net en 800Tj warmte. Behalve voor de naast ARN gelegen waterzuiveringsinstallatie wordt de warmte ook geleverd aan 6.400 woningen van de nieuwbouwwijken Waalsprong en Waalfront in Nijmegen.

Met de modernste technieken haalt ARN op optimale wijze energie en grondstoffen uit afval. Tegelijkertijd wordt de door particulieren en bedrijven geproduceerde afvalberg verkleind, met zo min mogelijke belasting van het milieu. De in 1987 gestarte afvalenergiecentrale van ARN verbrandt op jaarbasis 300.000 ton (niet-recyclebaar) huishoudelijk- en bedrijfsafval.

ARN heeft in 2013 een vergistingsinstallatie in gebruik genomen. Hierin wordt het groene afval van acht gemeenten in de regio Nijmegen vergist en gecomposteerd. Deze gemeenten zijn verenigd in de Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN). Tijdens het vergistingsproces komt biogas vrij dat wordt opgewerkt tot groengas.

Het beleid van de overheid is erop gericht om op de juiste manier zoveel mogelijk waarde uit afval te halen en onnodige verspilling te voorkomen. ARN verwerkt reststoffen van gemeenten en bedrijfsleven en speelt in op het beleid door te streven naar zo veel mogelijk nut te halen uit afval in de vorm van energie en grondstoffen.

De activiteiten van ARN richten zich op de pilaren afval, energie en grondstoffen:

Meer informatie?

Het antwoord op een aantal veelgestelde vragen vindt u in onze vraagbaak. Mocht u nog andere vragen of opmerkingen hebben, dan verwijzen wij u graag naar het contactformulier in het tabblad "contact".