Home > Onze verwerking > Veiligheid

ARN streeft ernaar om niets aan het toeval over te laten.

Wij zijn grondig en zo goed mogelijk voorbereid op mogelijk vervelende incidenten die op onze weg kunnen komen.
In onze veiligheidsfolder geven wij inzicht hoe wij ons als ARN georganiseerd hebben om calamiteiten te voorkomen en hoe wij, als ze al ontstaan, daarop dan vervolgens reageren.
Wanneer zich bij ARN een calamiteit voordoet, waarbij mogelijke hinder, gevaar en/of overlast voor de omgeving ontstaat, dan vindt met de betreffende hulpverleners en het bevoegd gezag overleg plaats of, en op welke wijze, de omgeving geïnformeerd dient te worden. In dat kader onderhouden wij goede relaties met de gemeente Beuningen en de diverse hulpverleningsorganisaties, zoals de brandweer.

Klik hier om de folder te downloaden.

Meer informatie?

Het antwoord op een aantal veelgestelde vragen vindt u in onze vraagbaak. Mocht u nog andere vragen of opmerkingen hebben, dan verwijzen wij u graag naar het contactformulier in het tabblad "contact".