Afvalenergiecentrale ARN B.V.

ARN zet (rest)afval om in energie, meststof en andere herbruikbare materialen.
Het is een innovatief en duurzaam bedrijf dat een maatschappelijk belang dient.

Uw afval, onze business

ARN zorgt ervoor dat het afval dat u wekelijks aan de straat zet zoveel mogelijk wordt gebruikt voor energieopwekking. Daarbij houden wij rekening met de leefomgeving, omwonenden en de generaties die na ons komen.

Film over schoon gft voor kwaliteitscompost

De toename aan vervuiling in het gft is de Vereniging Afvalbedrijven en haar leden een doorn in het oog. Daarom vragen wij steeds aandacht voor de kwaliteit van gft en het op de juiste manier scheiden van gft. Alleen van schoon gft kunnen wij schone kwaliteitscompost maken.

Voor meer informatie, zie deze film.

Duurzaamheid & Milieu

ARN is een van de meest moderne afvalenergiecentrales. Niet alleen voldoen wij aan alle milieuvoorschriften, wij willen daar ook graag boven uitsteken.

Luierrecycling

Ons nieuwste project betreft de recycling van baby- en incontinentieluiers.

Hier leest u er meer over. 

 

Smart Energy Grid

Duurzame energieproductie loopt vaak niet gelijk met het tijdstip waarop energie nodig is.

Om tot betere benutting van duurzame warmte, elektriciteit en groen gas te komen zijn wij een onderzoek gestart waarin een oplossing voor dit probleem wordt uitgewerkt: een slimme energieketen.

Toepassing 1

Van afval tot elektriciteit

In onze moderne verbrandingslijnen wordt uit huishoudelijk en bedrijfsafval elektriciteit gewonnen, die wij leveren aan het openbare net.

Toepassing 2

Van afval tot warmte

Bij het verbranden van het afval ontstaat warmte. Deze warmte levert ARN aan huishoudens en aan de rioolwaterzuiveringsinstallatie van WSRL

Toepassing 3

Van afval tot biogas

In onze biovergistingsinstallatie wekken wij uit gft-afval biogas op, dat vervolgens wordt opgewerkt tot aardgaskwaliteit. ARN levert dit gas aan het net, zodat o.a. de stadsbussen in Nijmegen hierop rijden.

Toepassing 4

Van afval tot grondstof

In onze luierrecyclingsinstallatie worden kunststoffen gewonnen waar nieuwe producten van worden gemaakt.