Afvalenergiecentrale ARN B.V.

ARN zet (rest)afval om in energie, meststof en andere herbruikbare materialen.
Het is een innovatief en duurzaam bedrijf dat een maatschappelijk belang dient.

Home

Uw afval, onze business

ARN zorgt ervoor dat het afval dat u wekelijks aan de straat zet zoveel mogelijk wordt gebruikt voor energieopwekking. Daarbij houden wij rekening met de leefomgeving, omwonenden en de generaties die na ons komen.

De Afval-vergroeners

Door het bieden van de juiste context over de wereld waarin we werken willen we de reputatie en het beleidsklimaat verbeteren. Dit doen we samen met branche genoten Attero, AVR, EEW. Samen vormen we de Afvalvergroeners.

Voor ons filmpje, klik hier

Duurzaamheid & Milieu

ARN is een van de meest moderne afvalenergiecentrales. Niet alleen voldoen wij aan alle milieuvoorschriften, wij willen daar ook graag boven uitsteken.

Luierrecycling

Ons nieuwste project betreft de recycling van baby- en incontinentieluiers.

Hier leest u er meer over. 

 

Smart Energy Grid

Duurzame energieproductie loopt vaak niet gelijk met het tijdstip waarop energie nodig is.

Om tot betere benutting van duurzame warmte, elektriciteit en groen gas te komen zijn wij een onderzoek gestart waarin een oplossing voor dit probleem wordt uitgewerkt: een slimme energieketen.

Toepassing 1

Van afval tot elektriciteit

In onze moderne verbrandingslijnen wordt uit huishoudelijk en bedrijfsafval elektriciteit gewonnen, die wij leveren aan het openbare net.

Toepassing 2

Van afval tot warmte

Bij het verbranden van het afval ontstaat warmte. Deze warmte levert ARN aan externe afnemers.

Toepassing 3

Van afval tot biogas

In onze biovergistingsinstallatie wekken wij uit gft-afval biogas op, dat vervolgens wordt opgewerkt tot aardgaskwaliteit. ARN levert dit gas aan het net, zodat o.a. de stadsbussen in Nijmegen hierop rijden.

ARN - Afvalenergiecentrale

ARN = energie

Van afval tot energie