Home > Over ARN > Luierrecycling

Wij gaan uitbreiden!

Het heeft even geduurd, maar nu gebeurt het dan echt: wij gaan onze bestaande luierrecyclinginstallatie uitbreiden!

Na testen in het laboratorium en later op pilotschaal heeft ARN begin 2019 de eerste van uiteindelijk drie reactoren op commerciële schaal in bedrijf genomen. Zoals verwacht - het is tenslotte een innovatie - is veel tijd en energie gaan zitten in het leren werken met de installatie en deze bijzondere grondstof. Er is inmiddels veel geleerd, verbeterd en veranderd, met als resultaat dat wij nu besluiten de installatie uit te breiden met twee reactoren.

Hiermee is de eerste full-scale installatie voor het recyclen van luiers in Nederland een feit.

Design for Recycle

Uit de luiers worden biogas, biogranulaat, kunstmest en plastics geproduceerd. In dit project wordt nauw samengewerkt met het Waterschap Rivierenland. Uit een aanvullende LCA, uitgevoerd in opdracht van de rijksoverheid, blijkt inmiddels dat per ton luiers 964 kg CO2 wordt bespaard ten opzichte van verbranden in een AEC. Uit testen is tevens gebleken dat de technologie ook geschikt is voor recycling van biobased luiers, waarin plastic is vervangen door PLA. Daarmee plaatst ARN een stip op de horizon richting design for recycle en een biobased economy en kan de CO2-besparing in de toekomst nog verder worden vergroot. Het project wordt uitgevoerd met Topsector Energiesubsidie van het Ministerie van Economische Zaken en wordt gefinancierd door Rabobank en BNG.

Hoe nu verder?

De komende maanden worden diverse installatieonderdelen besteld en worden voorbereidingen getroffen voor de uitbreiding. Gezien de levertijden, die voor sommige onderdelen nog steeds behoorlijk lang zijn, verwachten we dat de uitbreiding halverwege volgend jaar helemaal operationeel is. Op voorwaarde natuurlijk dat corona geen spelbreker wordt. Mocht u meer informatie willen dan kunt u contact op te nemen met Jacob Vermeulen (j.vermeulen@arnbv.nl). 

 

 

Milieuvoordeel bij recycling van gebruikte luiers (update 6 januari 2020)

Samen met Elsinga Beleidsplanning heeft ARN een project opgestart om een oplossing te zoeken voor de recycling van luiers (babyluiers en incontinentie-luiers).

In het door deze partijen ontwikkelde verwerkingsconcept wordt 480 kilogram CO2-eq bespaard per ton luiers ten opzichte van het verbranden met energieterugwinning. Dit blijkt uit een levenscyclusanalyse uitgevoerd door CE Delft. In deze vergelijking levert recycling voordelen op voor alle drie de milieuschadecategorieën:

  1. menselijke gezondheid
  2. ecosystemen (levensgemeenschappen van organismen)
  3. grondstoffen


Na allerlei proefnemingen heeft ARN begin 2019 een installatie (reactor) op praktijkschaal gebouwd met een verwerkingscapaciteit van 5.000 ton materiaal op jaarbasis. De uiteindelijke bedoeling is om te komen tot een installatie met 3 reactoren, waarin 15.000 ton op jaarbasis verwerkt kan worden.

De verwerkingsmethodiek bestaat uit het verkleinen/mengen en vervolgens verhitten van gebruikte luiers samen met rioolslib tot 250 °C onder een druk van circa 44 bar. Dit gebeurt met behulp van stoom afkomstig uit de bij ARN aanwezige verbrandingsinstallatie. Hierdoor worden niet alleen ziektekiemen gedood, maar bovendien worden medicijnenresten afgebroken indien die in het materiaal aanwezig zijn. Uit de verwerkte luiers ontstaan producten zoals biogas, biogranulaat/compost en herbruikbare plastics.

De verwachting is dat in april 2020 het verwerkingsproces dusdanig ontwikkeld zal zijn dat een besluit kan worden genomen over het al dan niet verder uitrollen van het procedé.   

Voor nadere informatie zie ook:
http://www.vanluiernaargrondstof.nl
www.recyclediapers.com

Verantwoord recyclen van luiers levert milieuwinst op.

Download hieronder het LCA-rapport:

Mede mogelijk gemaakt door:

Artikel in GRAM

In het magazine GRAM van maart 2018 verscheen dit artikel over onze luierrecycling.

 

 

ARN heeft plannen om luiers te recyclen (2018)

Nu de laatste technische en financiële hobbels zijn genomen, gaat ARN een installatie bouwen voor de recycling van baby- en incontinentieluiers. Gekozen is voor de techniek van ‘thermische druk hydrolyse’. Speciaal voor deze toepassing hebben ARN en Elsinga Beleidsplanning & Innovatie (EBI) een speciale verwerkingsmethode en een op die methode afgestemde reactor ontwikkeld. Proeven hebben uitgewezen dat deze methode het best werkt wanneer de luiers gemengd met rioolwaterzuiveringsslib worden behandeld. Dat klinkt wellicht vreemd, maar feitelijk is de inhoud van een luier niet anders dan de samenstelling van rioolwaterzuiveringsslib. Om die reden is Waterschap Rivierenland bij het toepassen van deze techniek betrokken. Bijzondere meerwaarde van deze techniek is dat naast ziektekiemen ook restanten medicijnen nagenoeg volledig worden afgebroken. Begonnen wordt met de bouw van één ‘reactor’ en bij gebleken functioneren zal de installatie met nog twee reactoren worden uitgebreid. In totaliteit kan aldus een verwerkingscapaciteit van 27.000 ton per jaar worden gerealiseerd.

 

Lees hier de reactie van ARN en Elsinga op het artikel in De Telegraaf op 16 oktober 2017 en het commentaar van de NVRD.

Interview op BNR Nieuwsradio

Op 19 juli 2017 heeft BNR Nieuwsradio een interview over ons luierproject gehad met de heer Harrie Arends, directiesecretaris bij ARN.

Hier vindt u de link naar dit gesprek:

https://www.bnr.nl/nieuws/duurzaamheid/10326704/volle-luier-volle-portemonnee

 

Informatie

Voor meer informatie over de verwerkingstechniek kunt u contact opnemen met de heer Jacob Vermeulen (ARN) via ons algemene telefoonnummer 024-3717171 of via e-mail info@arnbv.nl.
Over de biogasproductie en -benutting benadert u mevrouw Anita Wesselink (Waterschap Rivierenland) via telefoonummer 0344-649497, e-mail a.wesselink@wsrl.nl.
Uw contactpersoon voor de medicijnenafbraak is de heer Willem Elsinga (Elsinga Beleidsplanning en Innovatie), tel. 06-15397696, e-mail w.elsinga@beleidsplanning.nl.

Meer informatie?

Het antwoord op een aantal veelgestelde vragen vindt u in onze vraagbaak. Mocht u nog andere vragen of opmerkingen hebben, dan verwijzen wij u graag naar het contactformulier in het tabblad "contact".