Luierrecycling

Home > Over ARN > Luierrecycling

Lifeport Festival Circulair - De Lindenberg, Nijmegen - 27 juni 2022

Op dit festival richtte ARN opnieuw de spotlights op de luierrecyclingsinstallatie

Tijdens de bijeenkomst werd deze film gepresenteerd over de luierverwerking bij ARN.

18 mei 2022 - ARN Symposium Design for Recycling

Op 18 mei 2022 heeft ARN een symposium georganiseerd met het thema Design for Recycling.

Graag verwijzen wij u naar de pagina op deze website waar u alles over dit symposium kunt lezen.

Luierrecycling bij ARN: een innovatieve circulaire oplossing

ARN en Elsinga Beleidsplanning & Innovatie hebben een methode ontwikkeld om luiers op een veilige manier te recyclen.

Na een oproep in de branche om een betere bestemming te ontwikkelen voor de verwerking van luiers heeft ARN in samenwerking met Elsinga Beleidsplanning & Innovatie dit omarmd. Het resultaat is een uniek project.
Sinds de opening in september 2021 verwerkt ARN 15.000 ton luiers per jaar, als eerste in de wereld die dit op deze wijze doet.
Wordt de methode ook als recycling beoordeeld? In de tweede herziening van het Landelijk Afvalbeheer Plan 3 wordt in sectorplan 84 luierrecycling gesteld dat de luierstroom een van de monostromen is, waarvoor recycling wenselijk en technisch mogelijk is. In het LAP3 wordt het kader aangegeven wat recycling van luiers is. De verwerkingsmethode bij ARN past binnen deze nieuwe kaders.

De minimumnorm is nu nog verwerken met energieterugwinning (verbranden). Wanneer er voldoende verwerkingscapaciteit is gerealiseerd die voldoet aan de normen, wordt luierrecycling de minimumstandaard. Het sectorplan spreekt van hoogwaardiger vormen van verwerking waarbij delen van het materiaal via recycling terug in de keten worden gebracht, maar dat moet dan wel veilig toe te passen zijn.

Die hoogwaardigheid hebben ARN en Elsinga aangetoond met een zogeheten mLCA (SGS Search) in opdracht van Rijkswaterstaat. Hieruit blijkt onder andere dat luierrecycling volgens de TDH-methode vele malen beter scoort op het gebied van vermeden CO2-emissies dan verbranden in een afvalenergiecentrale met hoog energierendement. Door te recyclen bij ARN besparen we 899 kg CO2-eq per ton luierafval.
 

Tijdens de behandeling van de luiers en incontinentiemateriaal in het proces worden de plasticfolies uit de luiers omgezet in harde kunststof agglomeraten. Het geproduceerde plastic wordt na wassen en drogen afgezet bij een afnemer die er hoogwaardige producten van maakt.

Op basis van de inbreng van ARN en Elsinga is een nieuwe versie gemaakt van het protocol voor de toetsing op medicijnresten die vanaf januari 2021 geldt. Van meet af aan is onze technologie gericht op robuustheid en veiligheid. Door de hoge druk en temperatuur in het proces kan ARN voldoen aan de eisen voor medicijnresten en ziekteverwekkers zonder gebruik te maken van chemicaliën. De onderzoeken zijn uitgevoerd door een gecertificeerd laboratorium.

Uit een studie uitgevoerd door SGS-Intron in opdracht van Rijkswaterstaat blijkt dat de CO2-besparing in de luierrecycling nog verder kan toenemen. Wanneer in onze methode bijvoorbeeld fossiele kunststoffen in de luiers worden vervangen door biobased PLA, kan de vermeden CO2 oplopen van 899 kg CO2-eq per ton luierafval naar 1.236 kg CO2-eq per ton luierafval.
Dit is ‘design for recycling’: ontworpen om na gebruik te kunnen recyclen. Een uitdaging voor de luierproducenten en voor de recycling. Zo moet er een match gevonden worden tussen functionele eisen van een product (de luier mag niet lekken) en de optimale recyclebaarheid.

Luiers bevatten meerdere bestanddelen. Samen met een producent van luiers en hun toeleveranciers onderzoeken ARN en Elsinga of het mogelijk is om het ontwerp van de luier en de samenstellende grondstoffen zodanig te wijzigen dat de totale milieuscore van productie, gebruik en recycling verbetert.  Dat kan opnieuw een match worden in het kader van design for recycling.

Informatie

Voor meer informatie over de verwerkingstechniek kunt u contact opnemen met de heer Jacob Vermeulen (ARN) via ons algemene telefoonnummer 024-3717171 of via e-mail info@arnbv.nl.

Meer informatie?

Het antwoord op een aantal veelgestelde vragen vindt u in onze vraagbaak. Mocht u nog andere vragen of opmerkingen hebben, dan verwijzen wij u graag naar het contactformulier in het tabblad "contact".