Home > Over ARN > Luierrecycling

Luierinstallatie ARN geopend op 2 september 2021

Op 2 september 2021 is de luierinstallatie van ARN geopend.

Gedurende het programma werden pitches gegeven door Willem Elsinga (Elsinga Beleidsplanning en Innovatie) over de techniek, door Harry van Ewijk (SGS) over duurzaamheid en door Melissa Kars (Dar) over de inzameling.

Deze pitches vindt u hier.

 

Samenwerking ARN en Elsinga stelt de norm voor luierrecycling in Nederland!

De samenwerking tussen ARN en Elsinga Beleidsplanning & Innovatie had tot doel een methode te ontwikkelen voor het recyclen van luiers. Deze methode is vertaald in techniek op kleine schaal die verantwoord werd opgeschaald naar praktijkniveau.

Na een oproep in de branche om een betere bestemming te ontwikkelen voor de verwerking van luiers heeft ARN en Elsinga Beleidsplanning & Innovatie dit omarmd. Het resultaat is een uniek project:

  • Uniek in de samenwerking, technologie partner – Waterschap – ARN
  • Uniek in de aanpak, wisselwerking tussen wetenschappers en praktijk mensen
  • Uniek in de synergiën, infrastructuur en energie in de vorm van stoom van de ARN en Slurry via waterschap Rivierenland

Vanaf 2022 zal ARN 15.000 ton luiers per jaar verwerken, als eerste in Nederland die dit op deze wijze gaat doen.

Maar zou de methode ook als recycling worden beoordeeld? In de tweede herziening van het Landelijk Afvalbeheer Plan 3 wordt in sectorplan 84 luierrecycling aangeduid. Daar staat dat de luierstroom een van de monostromen is, waarvoor recycling wenselijk en technisch mogelijk is. De minimumnorm is thans nog verwerken met energieterugwinning, verbranden.
Maar wanneer er voldoende verwerkingscapaciteit zal zijn die voldoet aan de normen, wordt luierrecycling de minimumstandaard. De verwerkingsmethode bij ARN past binnen deze nieuwe kaders van LAP3, als zijnde recycling. Het sectorplan spreekt van hoogwaardiger vormen van verwerking waarbij delen van het materiaal via recycling terug in de keten worden gebracht, maar dat moet dan wel veilig toe te passen zijn.

Die hoogwaardigheid hebben ARN en Elsinga aangetoond met een zogeheten mLCA (SGS Search) in opdracht van Rijkswaterstaat. Hieruit bleek onder andere dat luierrecycling volgens de TDH-methode vele malen beter scoort op het gebied van vermeden CO2 dan verbranden in een afvalenergiecentrale met hoog energierendement. Door te recyclen bij ARN besparen we 899kg CO2-eq per ton luierafval. Ook bleef onze methode ver voor op een andere methode, die nog niet in Nederland operationeel is.

Het resultaat is bereikt: de luierrecycling volgens de thermische drukhydrolyse-methode in de LRI heeft het niveau van recycling gehaald!

Tijdens de behandeling van de luiers en incontinentiemateriaal in het proces worden de plasticfolies uit de luiers omgezet in harde kunststof agglomeraten. Het geproduceerde plastic wordt na wassen en drogen afgezet bij partijen die mengsels van plastic recyclaten.

Die hoogwaardigheid hebben ARN en Elsinga aangetoond met een zogeheten mLCA (SGS Search) in opdracht van Rijkswaterstaat. Hieruit bleek onder andere dat luierrecycling volgens de TDH-methode vele malen beter scoort op het gebied van vermeden CO2 dan verbranden in een afvalenergiecentrale met hoog energierendement. Door te recyclen bij ARN besparen we 899kg CO2-eq per ton luierafval. Ook bleef onze methode ver voor op een andere methode, die nog niet in Nederland operationeel is.

Het resultaat is bereikt: de luierrecycling volgens de thermische drukhydrolyse-methode in de LRI heeft het niveau van recycling gehaald!

Tijdens de behandeling van de luiers en incontinentiemateriaal in het proces worden de plasticfolies uit de luiers omgezet in harde kunststof agglomeraten. Het geproduceerde plastic wordt na wassen en drogen afgezet bij partijen die mengsels van plastic recyclaten.

Op basis van de inbreng van ARN en Elsinga is een nieuwe versie gemaakt van het protocol voor de toetsing op medicijnresten die vanaf januari 2021 geldt. Van meet af aan is onze technologie gericht op robuustheid en veiligheid. Door de hoge druk en temperatuur in het proces kan ARN voldoen aan de eisen voor medicijnresten en ziekteverwekkers zonder gebruik te maken van chemicaliën. De onderzoeken zijn uitgevoerd door een gecertificeerd laboratorium.

Uit een studie uitgevoerd door SGS-Intron in opdracht van Rijkswaterstaat blijkt dat de CO2-besparing in de luierrecycling nog verder kan toenemen. Wanneer in onze methode bijvoorbeeld fossiele kunststoffen in de luiers worden vervangen door biobased PLA, kan de vermeden CO2 oplopen van 899 kg CO2-eq per ton luierafval naar 1.236 kg CO2-eq per ton luierafval.
Dit is ‘design for recycling’: ontworpen om na gebruik te kunnen recyclen. Een uitdaging voor de luierproducenten en voor de recycling. Zo moet er een match gevonden worden tussen functionele eisen van een product (de luier mag niet lekken) en de optimale recyclebaarheid.

Luiers bevatten meerdere bestanddelen. Samen met een producent van luiers en hun toeleveranciers onderzoeken ARN en Elsinga of het mogelijk is om het ontwerp van de luier en de samenstellende grondstoffen zodanig te wijzigen dat de totale milieuscore van productie, gebruik en recycling verbetert.  Dat kan opnieuw een match worden in het kader van design for recycling.

Informatie

Voor meer informatie over de verwerkingstechniek kunt u contact opnemen met de heer Jacob Vermeulen (ARN) via ons algemene telefoonnummer 024-3717171 of via e-mail info@arnbv.nl.

Meer informatie?

Het antwoord op een aantal veelgestelde vragen vindt u in onze vraagbaak. Mocht u nog andere vragen of opmerkingen hebben, dan verwijzen wij u graag naar het contactformulier in het tabblad "contact".