Home > Over ARN > Luierrecycling > Thermische drukhydrolise (TDH)

Thermische druk hydrolyse

Waarom thermische druk hydrolyse (TDH)?

  • TDH maakt recycling van babyluiers/incontinentieluiers mogelijk - zo resulteert het in een herbruikbare kunststoffenstroom en genereert daarnaast een hogere gas-opwekking uit zuiveringsslib en luier-inhoud (die wordt omgezet in groene stroom); uit het uitgegiste slib wordt biogranulaat gemaakt dat wordt ingezet als biomassa voor energieopwekking en op termijn mogelijk tot gekwalificeerde meststof.
  • Luierrecycling levert een grote bijdrage aan landelijke afval-recycledoelstellingen.
    Luiers vormen namelijk een speerpunt binnen "Van Afval Naar Grondstof" (VANG). Gezien de aanwezigheid van minimale vervuiling (max 5%) in het aangeboden materiaal wordt 95% van de geleverde luiers hergebruikt als grondstof. De gemeenten kunnen die via TDH verwerkte hoeveelheid luiers dus meetellen in hun realisatie van de VANG-doelstelling. De resterende 5% vervuiling wordt bovendien via verbranding ingezet voor de stoomproductie;
  • Het proces bij ARN gebruikt stoom uit afvalverbranding, geen traditionele/fossiele energiebronnen;
  • Ten opzichte van verbranden of vergisten van de luiers levert TDH een vermeden uitstoot op van 150- 250 kg CO2 per ton luiers;
  • Stoomgebruik uit afvalverbranding resulteert in 70% CO2-reductie t.o.v. gasgestookte stoomproductie.

 

Meer informatie?

Het antwoord op een aantal veelgestelde vragen vindt u in onze vraagbaak. Mocht u nog andere vragen of opmerkingen hebben, dan verwijzen wij u graag naar het contactformulier in het tabblad "contact".