Home > Onze verwerking > Verwerking & productie

Verwerking & productie

Realiseert u zich wat er met het restafval gebeurt dat u wekelijks aan de straat zet? Beseft u dat er een lange en ingewikkelde reeks van handelingen nodig is om dat afval op een veilige en verantwoorde manier te verwerken?

Dat is het dagelijkse werk van ARN:  zorgen dat van de afvalstromen zo veel mogelijk wordt opgewerkt tot secundaire brandstof en die vervolgens worden benut voor energieopwekking. Maatregelen treffen om onze leefomgeving en de generaties die na ons komen, niet te belasten met een enorme berg restafval en vooral om de inzet van fossiele brandstoffen terug te dringen. Maar ook: voorkomen dat omwonenden op welke manier dan ook veel hinder hebben van ons werk. Daarvoor zet ARN moderne technieken en gespecialiseerde medewerkers in.

Meer informatie?

Het antwoord op een aantal veelgestelde vragen vindt u in onze vraagbaak. Mocht u nog andere vragen of opmerkingen hebben, dan verwijzen wij u graag naar het contactformulier in het tabblad "contact".