Home > Over ARN > Luierrecycling

Milieuvoordeel bij recycling van gebruikte luiers

In opdracht van de MARN (samenwerkingsverband van 8 gemeenten in de regio Nijmegen), ARN B.V. en Elsinga Beleidsplanning en Innovatie heeft CE Delft een levenscyclusanalyse (LCA) uitgevoerd van luierverwerking.

Recycling van luiers geeft een besparing van circa 480 kilogram CO2-eq per ton luiers ten opzichte van het verbranden met energieterugwinning. Dit blijkt uit een levenscyclusanalyse uitgevoerd door CE Delft. In deze vergelijking levert recycling voordelen op voor alle drie de milieuschadecategorieën:

  1. menselijke gezondheid
  2. ecosystemen (levensgemeenschappen van organismen)
  3. grondstoffenRuim een jaar is getest met een proefinstallatie. ARN gaat dit jaar een grote installatie bouwen en in bedrijf nemen. De recyclingmethode is gebaseerd op het verhitten van gebruikte luiers samen met rioolslib tot 250 °C met behulp van stoom. Hierdoor worden ziekteverwekkers gedood en medicijnen afgebroken. Uit de luiers ontstaan de producten biogas, biomassa en plastics. In de vergelijking is de hele keten meegenomen, van inzameling tot en met het genereren van de eindproducten.

Download hieronder het rapport:

Mede mogelijk gemaakt door:

Artikel in GRAM

In het magazine GRAM van maart 2018 verscheen dit artikel over onze luierrecycling.

ARN heeft plannen om luiers te recyclen

Nu de laatste technische en financiële hobbels zijn genomen, gaat ARN een installatie bouwen voor de recycling van baby- en incontinentieluiers. Gekozen is voor de techniek van ‘thermische druk hydrolyse’. Speciaal voor deze toepassing hebben ARN en Elsinga Beleidsplanning & Innovatie (EBI) een speciale verwerkingsmethode en een op die methode afgestemde reactor ontwikkeld. Proeven hebben uitgewezen dat deze methode het best werkt wanneer de luiers gemengd met rioolwaterzuiveringsslib worden behandeld. Dat klinkt wellicht vreemd, maar feitelijk is de inhoud van een luier niet anders dan de samenstelling van rioolwaterzuiveringsslib. Om die reden is Waterschap Rivierenland bij het toepassen van deze techniek betrokken. Bijzondere meerwaarde van deze techniek is dat naast ziektekiemen ook restanten medicijnen nagenoeg volledig worden afgebroken. Begonnen wordt met de bouw van één ‘reactor’ en bij gebleken functioneren zal de installatie met nog twee reactoren worden uitgebreid. In totaliteit kan aldus een verwerkingscapaciteit van 27.000 ton per jaar worden gerealiseerd.

Voor nadere informatie zie ook:
http://www.vanluiernaargrondstof.nl
www.recyclediapers.com

Verantwoord recyclen van luiers levert milieuwinst op.

Lees hier de reactie van ARN en Elsinga op het artikel in De Telegraaf op 16 oktober 2017 en het commentaar van de NVRD.

Interview op BNR Nieuwsradio

Op 19 juli 2017 heeft BNR Nieuwsradio een interview over ons luierproject gehad met de heer Harrie Arends, directiesecretaris bij ARN.

Hier vindt u de link naar dit gesprek:

https://www.bnr.nl/nieuws/duurzaamheid/10326704/volle-luier-volle-portemonnee

 

Informatie

Voor meer informatie over de verwerkingstechniek kunt u contact opnemen met Harrie Arends, 06-22653994, E-mail info@arnbv.nl, over de biogasproductie en -benutting met Anita Wesselink, 0344-649497,  E-mail a.wesselink@wsrl.nl en over de medicijnenafbraak met Willem Elsinga, 06-15397696, E-mail w.elsinga@beleidsplanning.nl.

Meer informatie?

Het antwoord op een aantal veelgestelde vragen vindt u in onze vraagbaak. Mocht u nog andere vragen of opmerkingen hebben, dan verwijzen wij u graag naar het contactformulier in het tabblad "contact".

Magazine

AfvalStroom herfst 2019

Aanmelden per mail

Nieuws

Geen items gevonden